Vindsbyggnationens faser


En kort översikt av hur projektets olika delar kan se ut, klicka på en rubrik för att läsa mer:

1.

Inledningsfas
Vi träffas för en genomgång av vårt företag samt ger...

2.

Förhandlingsfas/avtalsskrivning
Vi kommer överens om vilka förutsättningar som skall gälla...

3.

Pris
Priset på råvind ligger idag mellan 7 000-13 000 kr per kvm boa...

4.

Projekteringsfas
Ibland har föreningen tagit fram ett bygglov annars ombesörjer vi...

5.

Byggfas
Vi följer den förutbestämda tidsplanen. En råvind om 250 kvm boa tar...

6.

Slutfas
Här sker slutbesiktning av utförda arbeten. Vi säljer sedan bostadsrätten till privatperson och bostaden...