Inledningsfas


Vi träffas för en genomgång av vårt företag samt ger generell information om byggnation av råvind.
   Vi går igenom fastigheten samt dess förutsättningar för att inreda vinden. Kontakter med konsulter samt stadsbyggnadskontoret tas för att vi skall kunna få en klar bild av förutsättningarna för en eventuell byggnation samt vilket köpeskilling vi är beredda att lägga. Denna fas bekostar vi helt själva och slutar med att vi kommer fram till ett anbud med vissa övergripande förutsättningar bestämda.