Pris


Priset på råvind i innerstaden ligger idag mellan 7 000-13 000 kr per kvm boa beroende på läge, föreningens ekonomi, fastighetens skick samt fastighetens förutsättningar för inredning av vinden. Vanligt är också att föreningen använder en del av köpeskillingen till att bekosta de fastighetsgemensamma arbeten som är nödvändigt vid denna typ av projekt, exempelvis uppdragning av hiss, viss tätning av tak, omdragning av ventilation etc. Dock är detta alltid en förhandlingsfråga från fall till fall.

Efter undertecknat avtal har vi köpt råvinden och som byggherre står vi ansvaret för byggnationen samt alla överenskomna kostnader för förädlingen av vinden.