Projekteringsfas


Ibland har föreningen själv tagit fram bygglov. I annat fall ombesörjer vi framtagandet av bygglovet. Vi gör all övrig projektering inför bygget samt söker alla erforderliga tillstånd.