Byggfas


Vi följer den förutbestämda tidsplanen. En råvind om 250 kvm boa tar för oss ca. 7 månader att färdigställa, en vind om 650 kvm boa tar ca. 12 månader att färdigställa. Vi har starkt fokus på att följa tidsplanen samt störa de boende så lite som möjligt under byggtiden.