Slutfas


Här sker slutbesiktning av utförda arbeten. Vi säljer sedan bostadsrätten till privatperson och bostaden blir en andel i föreningen.