Förhandlingsfas/avtalsskrivning


Vi kommer överens om vilka förutsättningar som skall gälla. Kanske behövs hissen höjas en våning, vissa föreningar kanske måste laga sitt tak, tidsplan, vem som ansöker och bekostar bygglov, speciella önskemål etc. Vi har klara standardavtal som vi skräddarsyr utefter er förening. Var part står sina kostnader i denna fas.