Att sälja råvind


Det finns flera fördelar med att sälja råvinden:

1.

Förening får en ökad bostadsyta som resulterar i att fler är med och delar på föreningens kostnader. Detta kan medföra kraftigt sänkta avgifter för alla i föreningen.

2.

Köpeskillingen kan användas till fastighetsrenoveringar till att amortera på bostadsrättföreningens långsikta lån.

3.

Eftersom yttertaket isoleras får föreningen oftast en lägre uppvärmningskostnad.

4.

I och med ovanstående punkter blir föreningen mer attraktiv och som resultat av detta ökar värdet på din bostadsrätt.Om ni funderar på att sälja er råvind så önskar vi att ni kontaktar oss så kan vi ge er en genomgång av hur projektet skulle kunna se ut. Vi på vindsbyggnation har spetskompetens inom projektets alla delar.
   En bostadsrättsförenings styrelse har oftast dåligt med tid och därför kan erbjuda en helhetslösning där vi lotsar er igenom alla delar av vindsprojektet. Vi har svaren på de flesta av era frågor angående byggnation av vinden. Om ni vill kan vi även rekommendera oberoende erfarna konsulter som kan arbeta på er sida genom processen.

Viktigt vid vindsbyggnation förutom de vanliga byggfrågorna är samspelet mellan byggherre/byggare och boende/bostadsrättsförening. En tydlig och frekvent dialog mellan byggare och förening är av högsta prioritet. Oftast utses en kontaktperson hos föreningen därigenom all information går. Det ger den bästa förutsättningen för en friktionsfri byggtid för alla parter.